Die medizinische Versorgung in der tschechisch-deutschen Grenzregion: diesem Thema widmet sich das Format in seiner nächsten Ausgabe vom 25.11.2021, 19:00 Uhr in einem hybriden Diskussionsformat mit tschechischen und deutschen Fachexperten.

Im tschechisch-deutschen Grenzraum sind das grenzüberschreitende Wandern, Einkaufen und Sporttreiben sowie gegenseitige Besuche glücklicherweise Alltag der länderübergreifenden Beziehungen geworden. Das Format Couragiert debattiert – Nachbarschaftsgespräche widmet sich dieser Freundschaft und bietet bilinguale Gesprächs- und Diskussionsformate zu aktuellen Themen an, um die tschechisch-deutschen Beziehungen fortwährend zu stärken. 

Doch wie sieht es im Bereich der grenzübergreifenden medizinischen Versorgung von Patienten aus? Diesem Thema widmet sich das Format in seiner nächsten Ausgabe vom 25.11.2021, 19:00 Uhr in einem hybriden Diskussionsformat mit tschechischen und deutschen Fachexperten unter dem Titel: „Medizinische Versorgung in der Grenzregion – Wie können Deutschland und Tschechien voneinander profitieren.“

Was passiert, wenn nach einem Unfall das nächstgelegene Krankenhaus jenseits der Grenze liegt? Welche besonderen Herausforderung gilt es in der Grenzregion zu begegnen? Wo liegen abseits von Verständigungsschwierigkeiten die größten gemeinsamen Herausforderungen? Wie können beide Länder und die tschechisch-deutsche Grenzregion die medizinische (Notfall)versorgung gemeinsam stärken und ausbauen? Was braucht es für eine gut funktionierende medizinische Grundversorgung in der Euroregion?

Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich ein tschechisch-deutsches Podium mit nachfolgenden Fachexperten:

  • Dr. Bernd Brenner, Facharzt für Anästhesiologie und Notfallmedizin, Ärztliche Leitung Rettungswesen in Landkreis Görlitz
  • Petr Severa, Referatsleiter für Gesundheitswesen, Bezirksamt Ústi
  • Pavel Šebesta Leiter der Medizinischen Leitstelle des Rettungsdienstes des Bezirks Ústí n. L.


Die Moderation des Abends übernimmt Markéta Knoppik, Fachreferentin der Aktion Zivilcourage e. V., dem Kompetenzzentrum für kommunale politische Bildung und Beratung in Sachsen. Die Veranstaltung erfolgt zweisprachig. Eine simultane Über-setzung sowohl in die tschechische als auch deutsche Sprache ist eingerichtet.

Die Teilnahme am Gespräch erfolgt digital über die Videoplattform Zoom. 

Einwahldaten

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/87679116448

Meeting-ID: 876 7911 6448 
 

Für Fragen zum Projekt und zum Debattenabend steht Ihnen Markéta Knoppik unter: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de und Andreas Tietze unter a.tietze@aktion-zivilcourage.de und unter 03501 460882 zur Seite.

Zdravotní péče v česko-německém příhračním regionu: tomuto tématu se bude věnovat příští debata 25.11.2021 od 19 h v hybridním formátu diskuze s českými a německými experty. 
 

V česko-německém příhraničním regionu se přeshraniční pěší turistika, nakupování, sportování a vzájemné návštěvy naštěstí staly každodenní normalitou v přeshraničních vztazích. Řada debat nazvaná Debatujeme kurážně odvážně - hovory se sousedy se věnuje tomuto přátelství a nabízí dvoujazyčné rozhovory a diskuze na aktuální témata pro další posílení česko-německých vztahů.


Avšak jak to vypadá v oblasti přeshraniční zdravotní péče o pacienty? Tomuto tématu se bude věnovat další debata, která se uskuteční 25.11.2021 v 19 h v hybridním formátu diskuze s českými a německými experty na téma: "Zdravotní péče v příhraničním regionu - Jak od sebe navzájem mohou Německo a Česká republika profitovat?"

 

Co se bude dít, když se po úrazu bude nejbližší nemocnice nacházet na druhé straně hranice? S jakými mimořádnými výzvami se příhraniční region potýká? V čem spočívají kromě obtíží s dorozuměním největší společné výzvy? Jak mohou obě země a česko-německý příhraniční region společně posílit a rozvinout zdravotní péči (v případě nouze)? Co je potřeba pro zajištění dobře fungující základní zdravotní péče v euroregionu?


Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat česko-německý panel s následujícími odborníky:

  • Dr. Bernd Brenner, odborný lékař pro anesteziologii a akutní medicínu, lékařský vedoucí zdravotnické záchranné služby okresu Görlitz
  • Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví, Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Pavel Šebesta, vedoucí operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

Večer bude moderovat Markéta Knoppik, odborná referentka sdružení Aktion Zivilcourage e. V., kompetenčního centra pro komunální občanské vzdělávání a poradenství v Sasku. Debata bude probíhat dvoujazyčně a bude simultánně tlumočena do českého a německého jazyka.


Debaty se můžete zúčastnit digitálně přes videoplatformu Zoom. 

Přístupová data

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/87679116448

Meeting-ID: 876 7911 6448 

Vaše otázky týkající se projektu a debatního večera Vám zodpoví Markéta Knoppik: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de a Andreas Tietze: a.tietze@aktion-zivilcourage.de a na telefonním čísle 0049 3501 460882.

Frag uns

Markéta Knoppik

Referentin 

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
Weiterbildungsforum Ehrenamt

Tel. 0351 202 983 82
m.knoppik@aktion-zivilcourage.de

Andreas Tietze

Referent

Beratung von Kommunen, Vereinen und Verantwortlichen

Tel. 03501 460 882
a.tietze@aktion-zivilcourage.de