Die tschechische Version finden Sie weiter unten. / Informace v českém jazyce naleznete níže.

Unsere Reihe "Couragiert debattiert" geht in eine neue Runde: Am 25. März diskutieren unsere Gäste ab 19 Uhr über die Auswirkungen der Grenzschließung zwischen Sachsen und der Tschechischen Republik auf das bilaterale Verhältnis und die grenznahen Regionen. Diskutieren Sie mit!

Auswirkungen der Grenzschließung

Seit dem 14.02.2021 finden an der Grenze zwischen Sachsen und der Tschechischen Republik strenge Kontrollen statt und nur in wenigen Ausnahmefällen ist grenzüberschreitender Verkehr möglich. Kontrollen und Einschränkungen, die Unternehmen, Grenzpendler und -pendlerinnen, Familien und Freunde auf beiden Seiten der Grenze gleichermaßen hart treffen.

Welche Auswirkungen haben die Quasi-Schließungen auf familiäre, wirtschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen und auf die sächsisch-tschechische Partnerschaft insgesamt? Welche Alternativen zu den aktuellen Regelungen wären vielleicht möglich und werden nicht umgesetzt? Wird nun durch die Corona-Pandemie zerstört, was an partnerschaftlichen Beziehungen in den letzten 30 Jahren in der Grenzregion mühsam aufgebaut wurde? Mit welchen Mitteln und konkreten Schritten können wir negativen Folgen der Grenzschließung entgegenwirken? Was braucht es, damit die Grenzregion nach der Corona-Pandemie wieder schnell zusammenwächst?

Diese und weitere Fragen diskutieren am 25. März 2021 ab 19:00 Uhr:

  • Michaela Holá, Netzwerkkoordinatorin für die Tschechische Republik der Industrie und Handelskammer Chemnitz,
  • Zbyněk Linhart, ehemaliger langjähriger Bürgermeister von Krásná Lípa und Senator des Parlaments der Tschechischen Republik,
  • Frank Peuker, Bürgermeister der Stadt Großschönau und
  • Hans-Jörg Schmidt, Autor, Journalist und Korrespondent der Sächsischen Zeitung und der Presse in Prag.

Die Veranstaltung wird in deutscher und tschechischer Sprache stattfinden und simultan übersetzt. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mutig mit!

Zugang zur Veranstaltung:

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/84241014065

Meeting-ID: 842 4101 4065
Schnelleinwahl mobil
+493056795800,,84241014065# Deutschland

Einwahl nach aktuellem Standort
+49 30 5679 5800 Deutschland
+420 2 2888 2388 Tschechien
Meeting-ID: 842 4101 4065

Ortseinwahl suchen: https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/u/kcUFFvzk7J

Kontakt

Bei Fragen zur Veranstaltungen können Sie sich gern an unsere Bildungsreferentin Markéta Knoppik unter 03501 460 882 und m.knoppik@aktion-zivilcourage.de wenden.

 

Debatujeme kurážně odvážně: Uzavření hranic mezi Saskem a Českou republikou

Naše debatní řada "Couragiert debattiert / Debatujeme kurážně odvážně" pokračuje: 25.března budou naši hosté od 19 hodin diskutovat o dopadech uzavření hranic mezi Saskem a Českou republikou na bilaterální vztahy a na příhraniční region. Diskutujte s námi!

Dopady uzavření hranic

Od 14.02.2021 jsou na hranicích mezi Českou republikou a SRN zavedeny přísné hraniční kontroly a jen v několika vyjímečných případech je možný přeshraniční provoz. Jsou zavedeny kontroly a omezení, které se stejně tvrdě dotýkají podniků, pendlerů, rodin a přátel na obou stranách hranice.

Jaké dopady má toto uzavření na rodinné, hospodářské a sousedské vztahy a celkově na česko-saské partnerství? Jaké alternativy k aktuálním nařízením by bylo možné zavést, ale nejsou zavedeny?  Bude v důsledku koronavirové pandemie zmařeno to, co bylo v partnerských vztazích v posledních 30 letech v příhraničí pracně vybudováno? Jakými prostředky a konkrétními kroky můžeme čelit negativním důsledkům uzavření hranic? Čím můžeme přispět, aby se přihraniční region po koronavirové pandemii opět více sblížil?

Chceme společně diskutovat o dopadech, alternativách a situaci na česko-saské hranici a o situaci v hospodářství, v sousedských vztazích a česko-saských partnerstvích v časech koronavirové pandemie.

O těchto a dalších otázkách budou 25. března 2021 od 19:00 hodin diskutovat:

  • Michaela Holá, koordinátorka česko-saských vztahů Obchodní a průmyslové komory v Chemnitz
  • Zbyněk Linhart, dlouholetý bývalý starosta Krásné Lípy, senátor Parlamentu ČR,
  • Frank Peuker, starosta města Großschönau a
  • Hans-Jörg Schmidt, autor, novinář a korespondent Sächsische Zeitung a Die Presse v Praze

Debata bude probíhat v českém a německém jazyce a bude simultánně tlumočena. Buďte při tom a diskutujte odvážně s námi!

Přístup k debatě:

https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/j/84241014065

Meeting-ID: 842 4101 4065
Rychlovolba mobil
+493056795800,,84241014065# Deutschland

Volba dle aktuálního místa
+49 30 5679 5800 Deutschland
+420 2 2888 2388 Tschechien
Meeting-ID: 842 4101 4065

Vyhledavač místní volby: https://aktion-zivilcourage-de.zoom.us/u/kcUFFvzk7J

Kontakt

Pokud máte dotazy k naší debatě, můžete se obrátit na naši referentku pro vzdělávání paní Markétu Knoppik buď telefonicky 03501 460 882 nebo e-mailem: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.