Fachforum für Nachhaltigkeit im Jugendaustausch

Vom 26. bis 28. April 2024 fand in Ústí nad Labem das deutsch-tschechische Fachforum zum Schwerpunktthema „Nachhaltigkeit im deutsch-tschechischen Jugendaustausch“ statt. Diese Veranstaltung wurde vom Tandem, dem Koordinierungszentrum Deutsch-tschechischer Jugendaustausch, in Kooperation mit Aktion Zivilcourage e. V. organisiert. Die Zielgruppe umfasste Hauptberufliche und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit, Lehrkräfte aller Schularten, Honorarkräfte im deutsch-tschechischen Jugendaustausch sowie weitere Interessierte. 

 

Nachhaltigkeit: Mehr als nur Umweltschutz

Der Themenkomplex der Nachhaltigkeit erstreckte sich über naheliegende Bereiche wie Umweltverantwortung und Klimaschutz und bot gleichzeitig Raum für eine Erweiterung auf Themen wie das Wohlbefinden (Well-Being) und nachhaltige gesellschaftliche Entwicklungen, einschließlich der Stärkung der Zivilgesellschaft.

Ein besonderes Augenmerk lag auf den 17 Zielen zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit den drei Schlüsselbereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Das Fachforum bot Impulse und Inputs zu diesen Schlüsselbereichen und ermöglichte den Teilnehmenden vor Ort persönliche Eindrücke zum gesellschaftlichen Engagement zu gewinnen.

Praxisnahe Workshops und  anregender Austausch

Im Rahmen des Forums wurden Workshops zu verschiedenen Themen angeboten, darunter auch ein Workshop zur Unterrichtsmethode "Lernen durch Engagement", geleitet von Natalia Krasowska von der Aktion Zivilcourage e. V. Das Interesse und der Austausch der Teilnehmenden waren außerordentlich groß und zeugten von der Relevanz und Aktualität der behandelten Themen. Die Veranstaltung bot zudem Raum, neue Kontakte zu Lehrkräften und Fachkräften der Jugendarbeit aus dem Nachbarland zu knüpfen, potentielle Kooperationspartner und Organisationen in diesem Bereich kennenzulernen und gemeinsame Strategien zur Förderung eines nachhaltigen deutsch-tschechischen Jugendaustausches zu entwickeln.

Die Veranstaltung wurde von der Europäischen Union kofinanziert. 

Kontaktperson

Für Fragen steht Ihnen die Referentin für deutsch-tschechische Zusammenarbeit, Frau Markéta Knoppik, gerne zur Verfügung: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de

Odborné fórum pro udržitelnost ve výměnách mládeže 

Ve dnech 26. až 28. dubna 2024 se v Ústí nad Labem uskutečnilo česko-německé odborné fórum na téma „Udržitelnost v česko-německých výměnách mládeže“. Tuto akci pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Aktion Zivilcourage e. V. Cílovou skupinu tvořili pracovníci s mládeží, učitelky a učitelé ze všech typů škol, dobrovzolní pracovníci česko-německých výměn mládeže a další zájemci.
 Udržitelnost: Více než ochrana životního prostředí

Rozsah témat udržitelnosti zahrnoval známé oblasti, jako je odpovědnost za životní prostředí a ochrana klimatu, a zároveň nabízel prostor pro rozšíření o témata, jako je well-being a udržitelný sociální rozvoj, včetně posílení občanské společnosti. Zvláštní pozornost byla věnována 17 cílům udržitelného rozvoje OSN se třemi klíčovými oblastmi: životní prostředí, společnost a ekonomika. Odborné fórum nabídlo podněty k těmto klíčovým oblastem a umožnilo účastníkům získat osobní dojmy z občanské angažovanosti přímo na místě.

 

Praktické workshopy a podnětný dialog


Součástí fóra byly workshopy na různá témata, včetně workshopu o metodě výuky „Servicelearning“, který vedla Natalia Krasowska z Aktion Zivilcourage e. V. Zájem a dialog mezi účastníky byl mimořádně vysoký a svědčil o aktuálnosti a významu probíraných témat. Akce byla také příležitostí k navázání nových kontaktů s vyučujícími a odborníky na práci s mládeží ze sousední země, k seznámení se s potenciálními partnery pro spolupráci a organizacemi v tomto oboru a k vývoji společných strategií na podporu udržitelné německo-české výměny mládeže.

Akce byla spolufinancována Evropskou unií. 

 

Kontaktní osoba

V případě dotazů je Vám ráda k dispozici referentka pro česko-německou spolupráci, paní Markéta Knoppik: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.

Frag uns

Markéta Knoppik

Referentin 

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
Weiterbildungsforum Ehrenamt

Tel. 0351 202 983 82
m.knoppik@aktion-zivilcourage.de