Ein Arbeitstreffen der Projektpartner:innen zur Vorbereitung des grenzüberschreitenden Projekts "Zusammenhalt - über Grenzen hinweg" fand letzte Woche in Tisa (Tschechien) statt.  Das Hauptziel des Projektvorhabens ist es, die Zusammenarbeit zwischen tschechischen und deutschen Gemeinden zu intensivieren und zu verbessern und das nachbarschaftliche Zusammenleben zu stärken. 

Dreijähriges Projekt nimmt konkrete Formen an

Nach der Unterzeichnung eines Memorandums zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der kommunalen Verwaltung und der Zivilgesellschaft im September 2022 in Sebnitz, nimmt das neu geplante dreijährige Projekt nun konkrete Formen an. In einem Treffen der zukünftigen Projektpartner:innen wurde der Aufbau neuer gemeinsamer Arbeits- und Kommunikationsstrukturen zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit festgelegt. Eine wichtige unterstützende Rolle für die Vernetzung und die Entwicklung der Zusammenarbeit werden zweisprachige grenzübergreifende Koordinator:innen spielen, die als Ansprechpartner:innen zwischen den tschechischen und sächsischen Kommunen und der Zivilgesellschaft fungieren werden.

Beteiligte am Projekt

Unter der Federführung der Aktion Zivilcourage e.V. beteiligen sich die Städte Sebnitz, Bad Schandau, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Trmice und Tisá sowie das Freiwilligenzentrum in Ústí nad Labem und Weltbewußt e.V. als Vertreter der Stadt Königstein an dem Projekt. Die Finanzierung dieses Projekts wird im Rahmen des Programms Interreg Sachsen-Tschechische Republik 2021-2027 beantragt.

Kontaktperson

Für Fragen steht Ihnen die Referentin für deutsch-tschechische Zusammenarbeit, Frau Markéta Knoppik, gerne zur Verfügung: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de

V Tisé se minulý týden uskutečnilo pracovní setkání projektových partnerů na přípravu přeshraničního projektu "Soudržnost - bez ohledu na hranice". Jeho hlavním cílem je zintenzivnění a zlepšení spolupráce českých a německých měst a obcí a posílení sousedského soužití. 

 

Tříletý projekt dostává konkrétní podobu
 

Poté, co v září 2022 podepsali v Sebnitz zástupci měst a obcí v přihraničním regionu Memorandum o přeshraniční spolupráci obecních správ a občanské společnosti, dostává nyní nově plánovaný tříletý projekt konkrétní podobu. V rámci setkání budoucích projektových partnerů bylo definováno vytvoření nových společných pracovních a komunikačních struktur k posílení přeshraniční spolupráce. Zásadní podpůrnou roli pro vytváření sítí a rozvoj kooperace budou hrát dvojjazyční přeshraniční koordinátoři, kteří budou působit jako kontaktní osoby mezi českými a saskými obcemi a občanskou společností.

 

Účastníci projektu

Pod vedením spolku Aktion Zivilcourage e.V. se budou projektu účastnit města Sebnitz, Bad Schandau, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Trmice  a Tisá společně s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a spolkem Weltbewußt e.V zastupující město Königstein. O financován tohoto projektu bude požádáno v rámci programu Interreg Sasko-Česká republika 2021-2027.

Kontaktní osoba

V případě dotazů je Vám ráda k dispozici referentka pro česko-německou spolupráci, paní Markéta Knoppik: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.

Frag uns

Markéta Knoppik

Referentin 

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
Weiterbildungsforum Ehrenamt

Tel. 0351 202 983 82
m.knoppik@aktion-zivilcourage.de