Vertreter von Städten und Gemeinden aus der sächsisch-tschechischen Grenzregion haben letzte Woche in Sebnitz feierlich ein Memorandum zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unterzeichnet, das die bestehende Kooperation stärken, verankern und weiterentwickeln soll.

Tschechische und deutsche Kommunen wollen enger zusammenarbeiten

Krisen machen an der Grenze nicht halt. Die Aufnahme von geflüchteten Ukrainern sowie die Waldbrände in der Böhmischen und der Sächsischen Schweiz zeigen, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktionieren muss. Aber auch im touristischen und kulturellen Bereich forcieren Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze eine engere Zusammenarbeit, dabei geht es um grenzüberschreitende Radwege ebenso wie interkulturelle Projekte.

Im Ergebnis des in den Jahren 2021 und 2022 laufenden EU-Kleinprojekts „Für ein gutes und wertschätzendes Miteinander - über Grenzen hinweg“ wurde das grundsätzliche Anliegen, die kommunalen Verwaltungen in der sächsisch-tschechischen Grenzregion nachhaltig zu stärken und gemeinsame Arbeits- und Kommunikationsstrukturen aufzubauen, herausgearbeitet. Darüber hinaus soll mit der Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Projekte die Zivilgesellschaft gestärkt werden.

Projekt über drei Jahre schafft die Voraussetzungen für effizientere Zusammenarbeit

Zu wenige Menschen sprechen Deutsch und Tschechisch oder Englisch, als dass die Zusammenarbeit ohne Dolmetscher und bilinguale Koordinatoren auskäme. Das von Aktion Zivilcourage e.V. initiierte Projektvorhaben „Zusammenhalt – über Grenzen hinweg“ baut auf den vorhandenen deutsch-tschechischen Kontakten auf, schafft aber Bedingungen, unter denen die Zusammenarbeit effizienter, schneller und umfassender geschehen kann. Dazu gehören verdolmetschte Vernetzungstreffen für die Akteure der Verwaltung und der Zivilgesellschaft sowie bilinguale Koordinatoren, die als Verbindungsglied zwischen Böhmen und Sachsen fungieren. Unter Führung der Aktion Zivilcourage e.V. werden die Fördermittel für dieses Projekt im Rahmen Interreg Sachsen-Tschechien 2021-2027 beantragt werden.

Feierliche Unterschrift des Memorandums

Zur Unterschrift des Memorandums, in dem die gemeinsamen Projektziele festgehalten sind, trafen sich in Sebnitz die Bürgermeister von Sebnitz, Königstein, Bad Schandau, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Trmice, Rumburk und Tisá sowie Vertreter der Aktion Zivilcourage e.V., des Ehrenamtszentrums in Ústí nad Labem und des Vereins Weltbewußt e.V.

Ansprechpartnerin 

Für Rückfragen steht Ihnen die Referentin für deutsch-tschechische Zusammenarbeit Frau Markéta Knoppik unter m.knoppik@aktion-zivilcourage.de gern zur Verfügung.

Das Projekt „Für ein gutes und wertschätzendes Miteinander – über Grenzen hinweg“ wird beim Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Zástupci měst a obcí česko-saského příhraničí minulý týden v Sebnitz slavnostně podepsali memorandum o přeshraniční spolupráci, které má posílit, ukotvit a dále rozvíjet stávající spolupráci.
 

České a německé obce chtějí těsnějí spolupracovat

Krize nekončí na hranicích. Přijímání uprchlíků z Ukrajiny stejně jako lesní požáry v Českém a Saském Švýcarsku ukazují, že přeshraniční spolupráce musí fungovat. Ale také v oblasti cestovního ruchu a kultury usilují obce na obou stranách hranice o užší spolupráci, přitom se může jednat jak o přeshraniční cyklostezky tak o interkulturní projekty.

Výsledkem malého evropského projektu "Pro dobré a hodnotné soužití – bez ohledu na hranice" z let 2021 a 2022  je zásadní zjištění, že je potřeba dlouhodobě posílit obecní správy v česko-saském příhraničí a vytvářet společné pracovní a komunikační struktury. Kromě toho má rozvoj a realizace dalších společných projektů posílít občanskou společnost. 

 

 

Tříletý projekt vytvoří podmínky pro efektivnější spolupráci


Příliš málo lidí mluví německy a česky nebo anglicky na to, aby spolupráce fungovala bez tlumočníků a dvojjazyčných koordinátorů. Projektový záměr "Soudržnost - přes hranice" jejímž iniciátorem je Aktion Zivilcourage e.V., naváže na stávající česko-německé kontakty, vytvoří ale zároveň podmínky, za kterých může spolupráce probíhat efektivněji, rychleji a komplexněji. To zahrnuje tlumočená setkání pro vytváření sítí pro správní subjekty a subjekty občanské společnosti, jakož i dvojjazyčné koordinátory, kteří budou působit jako styčné osoby mezi Čechami a Saskem. Pod vedením Aktion Zivilcourage e.V. bude o financování tohoto projektu požádáno v rámci programu Interreg Sasko-Česká republika 2021-2027.
 


Slavnostní podpis memoranda

Starostové měst Sebnitz, Königstein, Bad Schandau, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Trmice, Rumburk a Tisá a zástupci Aktion Zivilcourage e.V., Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem a spolku Weltbewußt e.V. se sešli v Sebnitz, aby podepsali memorandum, které stanovuje společné cíle projektu.
 

Kontaktní osoba 

V případě dotazů je Vám ráda k dispozici referentka pro česko-německou spolupráci, paní Markéta Knoppik: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.

Projekt „Pro dobré a hodnotné soužití – bez ohledu na hranice“ je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 

Frag uns

Markéta Knoppik

Referentin 

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
Weiterbildungsforum Ehrenamt

Tel. 0351 202 983 82
m.knoppik@aktion-zivilcourage.de