Deutsche und tschechische Lehrer:innen aus unserer Grenzregion vernetzen sich im Rahmen eines von der Aktion Zivilcourage organisierten Workshops, um langfristige, grenzüberschreitende Partnerschaften einzugehen.

Im Internat des binationalen Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Pirna, trafen sich am vergangenen Montag Vertreter:innen aus deutschen und tschechischen Schulen aus unserer grenznahen Region, um miteinander in den Austausch zu kommen und sich zu vernetzen. Im Rahmen des durch die Europäische Union geförderten Projekts 
"Für ein gutes und wertschätzendes Miteinander - über Grenzen hinweg"  wurden die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Schulsysteme und Fördermöglichkeiten für grenzüberschreitende Schulprojekte diskutiert.

Die Gelegenheit, sich konkret mit anderen Schulen zu verknüpfen und erste Schritte zu planen, wurde von allen Anwesenden intensiv genutzt und soll in naher Zukunft wieder angeboten werden.

Kontakt für Rückfragen

Für Rückfragen steht Ihnen die Projektleiterin Markéta Knoppik unter m.knoppik@aktion-zivilcourage.de  oder 0351 - 20 29 83 82 gern zur Verfügung.

Čeští a němečtí učitelé a učitelky z našeho příhraničí navázali v rámci workshopu organizovaném Aktion Zivilcourage kontakty pro dlouhodobá přeshraniční partnerství.


V internátu binacionálního gymnázia Friedricha Schillera se minulé pondělí setkali zástupci českých a německých škol z našeho příhraničního regionu, aby si spolu vyměnili zkušenosti a navázali spolupráci. V rámci projektu podporovaného Evropskou unií "Pro dobré a hodnotné soužití - bez ohledu na hranice" se diskutovalo o výhodách a nevýhodách odlišných vzdělávacích systémů a o možnosti finančních dotací pro přeshraniční školní projekty.

Příležitost k navázání konkrétní spolupráce s jinými školami a plánování prvních společných kroků byla využ využili přítomní zástupci škol velmi intenzivně. V blízké budoucnosti by měla být tato možnost znovu nabídnuta.

Kontaktní osoba

V případě dotazů je Vám ráda k dispozici vedoucí projektu Markéta Knoppik:  m.knoppik@aktion-zivilcourage.de nebo tel. +49 -351 - 20 29 83 82.

Frag uns

Markéta Knoppik

Referentin 

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
Weiterbildungsforum Ehrenamt

Tel. 0351 202 983 82
m.knoppik@aktion-zivilcourage.de