Am 28.4.22 von 10-12 Uhr findet eine neue Ausgabe unseres deutsch-tschechischen Gesprächsformats "Couragiert debattiert" statt - diesmal unter dem Titel "Couragiert engagiert". Wir sprechen über Strukturen und Erfahrungen in der sächsischen und tschechischen Flüchtlingshilfe angesichts der Flüchtlingsströme infolge des Ukraine-Krieges in die benachbarten Länder.

Gemeinsame Themen gemeinsam debattieren

Um Themen in ihrer Kontroversität aufzuzeigen, hat die Aktion Zivilcourage e.V. im Februar 2021 das neue Veranstaltungsformat „Couragiert debattiert" entwickelt. Anspruch des Formats ist es, die Bandbreite von Argumenten zu einem Thema in ihrer ganzen Vielfalt darzustellen und damit einen Beitrag zu einer fundierten Meinungsbildung zu leisten sowie eine aktive Publikumsbeteiligung anzuregen.

Die deutsch-tschechischen Nachbarschaftsgespräche sind im Rahmen dieses Formats eine eigene Reihe und wichtig, um international und nachbarschaftlich weiter zusammenzuwachsen. Die deutsch-tschechischen Beziehungen sind eng verflochten und in vielerlei Hinsicht bereits beispielhaft für den Zusammenhalt zweier benachbarter Staaten. Doch stehen in unserer globalisierten Welt beide Länder häufig vor Herausforderungen, die sie jeweils allein nicht bewältigen können - in den aktuellen Krisen und angesichts des Ukraine-Krieges gilt dies mehr denn je. Die Reihe findet in Kooperation mit der Euroregion Elbe/Labe statt.

Flüchtlingshilfe in Sachsen und Tschechien

Bei dem kommenden Gespräch geht es jedoch weniger um eine Debatte als vielmehr um einen kollegialen Austausch zur Flüchtlingshilfe in Sachsen und Tschechien, die aufgrund des Ukraine-Krieges in den vergangenen Wochen innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden musste. Wir blicken auf die Strukturen der Flüchtlingshilfe auf kommunaler, Landes- bzw. Bezirks- und Staatsebene, auf Hilfsorganisationen, die Unterstützung leisten, und darauf, wer sich um zentrale Themen wie Berufsanerkennung, Arbeitsvermittlung, psychologische und medizinische Versorgung sowie Bildung und Freizeitbeschäftigung für Geflüchtete kümmert.

Dabei schauen wir nicht nur auf die aktuelle Flüchtlingsbewegung, sondern auch auf jene im Jahr 2015. Wie wurde damals agiert und welche Erfahrungen und Lehren ziehen wir daraus, um die aktuelle Situation zu bewältigen? Und wie können wir uns gegenseitig grenzüberschreitend unterstützen?

Die Eckdaten

Das Format findet in deutscher und tschechischer Sprache statt und wird simultan übersetzt.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 27.4.2022 an folgende E-Mail-Adresse: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen können Sie sich an unsere Bildungsreferentin Markéta Knoppik unter m.knoppik@aktion-zivilcourage.de wenden.

Ein deutsch-tschechischen Nachbarschaftsgespräche sind ein Gemeinschaftsprojekt der Aktion Zivilcourage e. V. und der Euroregion Elbe/Labe. Das Projekt wird durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

28.4.22 od 10-12 h se uskuteční nové vydání našeho česko-německého debatního formátu "Debatujeme kurážně odvážně". Budeme hovořit o strukturách a zkušenostech v pomoci uprchlíkům v Česku a v Sasku vzhledem k uprchlíkům proudícím v důsledku války na Ukrajině do sousedních zemí.  

 

Debatujeme spolu o společných tématech

Abychom ukázali témata v jejich kontroverznosti, vyvinuli jsme v Aktion Zivilcourage e.V. v únoru 2021 nový formát akcí, který jsme nazvali "Debatujeme kurážně odvážně". Tento formát si klade za cíl představit široké spektrum rozmanitých argumentů k danému tématu a přispět tak k tomu, aby si člověk mohl vytvořit fundovaný názor, a zároveň podnítit aktivní zapojení publika.

Česko-německé debaty se sousedy představují v rámci tohoto formátu vlastní řadu a mají význam pro další mezinárodní a sousedské sbližování obou stran. Česko-německé vztahy jsou úzce provázány a v mnohém ohledu již mohou být příkladem soudržnosti dvou sousedních států. Přesto obě země v našem globalizovaném světě často stojí před výzvami, které samy nemohou zvládnout – v aktuálních krizích a vzhledem k válce na Ukrajině to platí více než kdy jindy. Řada debat se koná v kooperaci s euroregionem Elbe/Labe.

 

Pomoc uprchlíkům v Sasku a v Česku

V následujícím rozhovoru však nepůjde ani tak o debatu, jako spíše o kolegiální výměnu zkušeností s pomocí uprchlíkům v Sasku a v Česku, která musela být kvůli válce na Ukrajině zorganizována v minulých týdnech tak rychle, jak to jen bylo možné. Podíváme se na struktury pomoci uprchlíkům na komunální, zemské resp. krajské a státní úrovni, na organizace, které pomáhají, a na to, kdo se stará o klíčová témata, jakými jsou uznávání profesní kvalifikace, zprostředkovávání práce, psychologická a zdravotní péče, vzdělávání a volnočasové aktivity pro uprchlíky. 

Budeme při tom sledovat nejen aktuální pohyb uprchlíků, ale ohlédneme se i na rok 2015. Jak se situace řešila tenkrát a jaké zkušenosti a ponaučení si z toho můžeme vzít, abychom zvládli aktuální situaci? A jak se můžeme vzájemně přeshraničně podpořit?


 

Základní údaje

Rozhovor bude probíhat v češtině a němčině a bude simultánně tlumočen.

Prosíme o nahlášení účasti do 27.4.2022 na následující mailovou adresu: m.knoppik@aktion-zivilcourage.de

Další informace

Pro další informace se můžete obrátit na naši referentku pro vzdělávání, Markétu Knoppik, na adrese m.knoppik@aktion-zivilcourage.de

Česko-německé debaty se sousedy jsou společným projektem Aktion Zivilcourage e. V. a Euroregionu Elbe/Labe. Projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje.
 

 

Frag uns

Markéta Knoppik

Referentin 

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
Weiterbildungsforum Ehrenamt

Tel. 0351 202 983 82
m.knoppik@aktion-zivilcourage.de